Fakturaserviceguiden

Fakturaserviceguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till fakturaservice.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Fakturaservice

Fakturaservice är en tjänst som innebär att ett Fakturify hanterar och skickar ut era kundfakturor, vi ger dig tillgång till det senaste inom fakturering för mindre än 10 kr per faktura.

Villkor Fakturaservice

- Kostar mindre än 10 kr

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Möjlighet till fakturaköp och företagslån

- Integration gentemot flera bokföringssystem

KONTAKTA

VÅRA FINANSIELLA RÅDGIVARE

Daniel
Daniel
Finansiell rådgivare
Matias
Matias
Finansiell rådgivare
Alexander
Alexander
Finansiell rådgivare

Fakturaservice

Vad är fakturaservice?

Fakturaservice är en flexibel tjänst som innebär att säljaren anlitar ett externt företag för att sköta det administrativa arbetet som rör fakturering. Beroende på det säljande företagets individuella behov kan tjänsten anpassas på olika sätt. Eftersom serviceföretaget är rutinerat och bidrar med expertis gällande fakturahantering kan det säljande företaget gynnas av servicen på flera olika sätt. I tjänsten ingår bland annat: utformning av fakturor, utskick av fakturor, bevakning av inbetalningar, kundreskontrahantering, betalningspåminnelser och inkassoåtgärder.

Fördelar med fakturaservice

När fakturahanteringen sköts av ett externt företag gynnas det säljande företaget på flera olika sätt. En av de främsta anledningarna till att många anlitar serviceföretag är att säljaren får mer tid till att fokusera på det operativa dagliga arbetet. Istället för att lägga ner tid och resurser på det administrativa arbete som fakturahanteringen innebär får säljaren möjlighet att fokusera på att expandera och utveckla sin verksamhet. För mindre eller nystartade företag är det extra gynnsamt att använda sig av fakturaservice eftersom att de ofta saknar de volymer som krävs för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att anställa personal eller underhålla IT-system för hantering av fakturor, påminnelser och kravflöden.

Faktureringen är en viktig del i affären. Det är så säljaren får in pengar från kunderna och hur faktureringen sköts kan påverka hur företaget uppfattas. Även om säljaren sitter på expertis gällande sitt affärsområde så är det inte säkert att det finns tid, kunskap eller resurser för att kunna ta hand om faktureringen på samma höga nivå. En bra lösning är då att anlita ett serviceföretag som gör att säljaren kan slappna av och lita på att kundrelationen vårdas på ett professionellt sätt även efter avslutad affär.

Typer av fakturaservice

Fakturaservice är en flexibel tjänst som kan anpassas efter både stora och små företags olika behov. Det gör att lösningen kan se väldigt olika ut beroende på vad företaget behöver.

Hur fungerar det i praktiken?

När det säljande företaget har sålt en produkt eller tjänst och kommit överens om betalningsvillkor med kund så kontaktar säljaren serviceföretaget. Serviceföretaget behöver då en rad olika uppgifter om kund, betalningsvillkor, avtal och eventuell följesedel som säljaren skickar över. Detta sker vanligtvis via e-post. Därefter fakturerar serviceföretaget kunden, med eller utan säljarens logga på fakturan. På fakturan står serviceföretagets bank- eller postgironummer. Så fort som kunden har betalat skickas pengarna tillsammans med bokföringsunderlag över till säljaren. Serviceföretaget sköter kundreskontran och skickar ut betalningspåminnelse om kunden är sen med betalningen. Om kunden fortfarande inte betalar trots påminnelser behöver serviceföretaget ett godkännande från säljaren innan inkassoåtgärder vidtas.

fakturaservice